BETONSOFT CONCRETE MIXING PLANT AUTOMATION SOFTWARE
Merkezi Yazılım Sistemi

Özellikleri

Uygulama Mimarisi

Merkez Double sisteminin mimarisi yazılım ve de donanım mimarisi olarak ikiye ayrılabilir. Yazılım mimarisinin ana hatları üzerinde durmadan, desteklediği donanım yapılarından bahsetmekte yarar vardır. Merkez Double tek bir sunucu üzerinde çalışabileceği gibi, birden fazla sunucuya sahip olan şirketlerde oluşan, dağıtık bilgi yapısını da kontrol altında tutabilecek etkin bir donanım kontrol mimarisine sahiptir. Bölge yapısına sahip şirketler de karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de şirketin dağınık yapısından kaynaklanan bilgilerin paylaşımındaki güçlüklerdir. Merkez Double bu soruna çözüm getirmektedir. Farklı bölgelerdeki bilgilere de ulaşımı kolayca sağlamaktadır. Herhangi bir bölgede bulunan herhangi bir kullanıcı, eğer yetkisi var ise, şirket genelinde ki tüm bilgilere, sanki kendi bölgesinin bilgisiymiş gibi ulaşabilir.

Genel Özellikleri

 • İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak Server veya PC’ler (Client)üzerine kurulabilmektedir.
 • Veri tabanı her zaman Server üzerinde yer almaktadır. Client tarafında bilgi depolaması yoktur.
 • Parametrik Altyapı.
 • Kullanıcıya veya rolüne özel menü tasarımı yapılabilir.
 • Veriler kolon bazında sıralanabilir, gruplanır, filtrelenir ve saklanabilir.
 • Kullanıcıya özel ekran görünümü yapılabilir ve saklanabilir.
 • Çoklu işyeri ve şube desteği.
 • Ofis programları ile entegrasyonu vardır.
 • Kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme yapılabilir.
 • Veri yönetiminde SQL Server kullanır.
 • Client/Server veya terminal server yapıda kurulup kullanılabilir.
 • Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ulaşır.
 • Raporlar arzu edilmesi durumunda Excel’e, XML olarak arşive alınabilir.
 • Kullanıcı ve rol bazında esnek yetkilendirme yapısındadır.
 • Sınırsız lokasyon ve tag tanımlama mevcuttur.
 • E-Posta desteği.
 
#
Tamam